Slider

Presersko jezero

Presersko jezero (ribnik)

leži v naselju Preserje nedaleč stran od Braslovč ob regionalni cesti Šentrupert - Mozirje. Nastal je z zajezitvijo Struge, stranskega rokava reke Savinje. Ob jezeru stoji lepo urejen ribiški dom Ribiške družine Šempeter z restavracijo.

Ribnik Preserje je znan predvsem po tem, da nudi dobre pogoje za aktivno sprostitev s športnim ribolovom dveh ribnikih. V večjem ribniku na 3 ha vodnih površin (ščuka, smuč, som, krap, podust, klen, mrena, ploščič, amur, zelenika, rdečeoka) in manjšem ribniku na 0,5 ha vodnih površin na katerem velja sistem "ujemi - spusti" (krap, amur, klen, rdečeoka, ploščič).

Poleg ribolova je pri ribnikih urejen tudi piknik prostor za zaključene družbe (www.rd-sempeter.si)

Možne aktivnosti:

  • sprehodi
  • ribolov
  • pikniki

 

Gostinska ponudba:
Restavracija Ribniki Preserje
Tel: 03 620 03 48