Slider

Legant

Strelski dvorec Legant

je bil konec 20. stoletja vzorno obnovljen. Izvira iz obdobja pokristjanjevanja in utrjevanja nemške fevdalne oblasti.

Točen nastanek Leganta in namen njegove izgradnje ni natančno potrjen. Po ohranjenem napisu "pozdravljena straža" nad vhodom v stavbo, lahko sklepamo, da je Legant nekoč imel stražarsko - vojaško funkcijo.

Zagotovo pa je imel Legant vsaj od druge polovice 14. stoletja vlogo trške upravne stavbe, saj je imel v njem sedež trški sodnik.