Slider

Klopi prijateljstva

V okolici Braslovškega jezera

lične klopce vabijo sprehajalce, da si odpočijejo ob lepem razgledu.