Slider

Doživljaji narave

Doživljaj narave na Braslovškem jezeru

 

Turistično društvo Braslovče je v partnerstvu z ZIKŠT 3 jezera, vodilnim partnerjem v projektu, s podjetjem Titanic d. o. o. in z Občino Braslovče na 2. javnem pozivu LAS Spodnje Savinjske doline (SSD) kandidiralo s projektom Doživljaj narave na Braslovškem jezeru in se uvrstilo med enajst projektov, ki se bodo v prihodnjih dveh letih sofinancirali iz sredstev LAS v okviru tematskega področja 2. – razvoj osnovnih storitev. Ocenjena vrednost projekta znaša 55.723,86 evrov, od tega v partnerstvu računamo na 39.972,91 evrov nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja.

 

Aktivnosti:

- investicija in investicijsko vzdrževalna dela; nosilec Občina Braslovče

- priprava in izvedba interaktivne in digitalizirane učne poti; nosilec ZIKŠT 3 jezera

- izvedba programov; nosilec ZIKŠT 3 jezera

- sezonsko urejanje okolice; nosilec Turistično društvo Braslovče

- promocija projekta in obveščanje javnosti; nosilec ZIKŠT 3 jezera

- koordinacija in administrativno vodenje projekta; nosilec Občina Braslovče 

Turistično društvo Braslovče, kot partner v projektu, prevzema izvedbo aktivnosti A4 v okviru katere bo skrbelo za sezonsko urejanje okolice Braslovškega jezera. Aktivno pa sodeluje tudi pri aktivnosti A5 s promocijo projekta v okviru svojih društvenih aktivnosti in dogodkov.

 

Povezave: 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 
Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si 
LAS Spodnje Savinjske doline https://las-ssd.si/

 

Renata Marolt