Slider

Pomladansko urejanje (2019)

urejanje okolja v Braslovčah

marca, dan po svetovnem dnevu voda, je na pobudo turističnih društev Braslovče in Gomilsko potekala akcija »očistimo okolje«, tudi v občini Braslovče. Da bo privlačnejše bivalno okolje, da bodo lepši bregovi rek in potokov ter jezer, da bodo lepši pasovi ob cestah cest, pešpoti in gozdovi, so k akciji pristopila številna društva v občini, varstveno delovni center MUC in posamezniki. Letos se je odraslim pridružilo tudi večje število mlajših občanov, ki so se kot prostovoljci dokazali, da jim ni vseeno v kakšnem okolju živijo.

Po zaključenem delu v svojem kraju, je župan občine Braslovče, Tomaž Žohar, aktivno obiskal tudi druge lokacije.  Pridružil se je tudi »braslovškim turistom«, ob Braslovškem jezeru, ki so mu z zadovoljstvom povedali, da so tu odkrili manj odpadkov, kar dokazuje, da so se sprehajalci ob jezeru, navadili svoje odpadke odnesti domov ali pa jih odvreči v za v ta namen postavljene koše za smeti.

Črna odlagališča odpadkov skoraj  izginjajo. Tudi bregovi potokov Trebnik, Radigaj in Trnavca ter reke Bolske, ožja območja Braslovškega in Žovneškega jezera ter bregovi Preserskih jezer so čistejši kot lani. So pa problematične ožje okolice regionalne ceste Šentrupert Letuš ter Braslovče-Spodnje Gorče v nadaljevanju proti Žovneškemu jezeru, breg reke Savinje, kjer je udvrženo veliko plastike in pločevink. Na robove gozdnih pot  Podvrha in Braslovč ljudje nekontrolirano dovažajo veje obrezanega grmičevja in sadnih dreves, pokošene trave, gnilega sadja ipd, kar pa kvari naravno lepoto gozda.

Po skupni analizi poteka akcije je bilo ugotovljeno, da se je zmanjšala količina zbranih odpadkov, da črnih odlagališč v občini skoraj ni več. Vidno pa so onesnažene ožje okolice prometnih cest.