Slider

Zgodovina društva

Leta 1962 je bilo ustanovljeno Turistično društvo Braslovče. Samo tri leta pozneje pa so iz Prebolda v Braslovče prenesli praznik mladih hmeljarjev (kot se je takrat imenoval).